webstarfestival.pl

Liceum informatyczne w Warszawie

Program nauczania dobrego liceum informatycznego w Warszawie zakłada naukę takich zagadnień, jak: projektowanie stron internetowych, programowanie oraz konfigurowanie sprzętu komputerowego. Po ukończeniu szkoły absolwent jest przygotowany do pracy w różnego rodzaju firmach, które posiadają własną sieć komputerową. Do takich firm należą np. banki, urzędy oraz prywatne zakłady.Wiele przydatnych informacji na temat samej szkoły, jak również rekrutacji do niej można znaleźć pod adresem internetowym https://tlo.szkolymydlowskiej.pl/. Podanie o przyjęcie do szkoły kandydaci powinni złożyć osobiście wraz z kompletem dokumentów. Adres placówki oraz jej dane kontaktowe znajdują się na jej stronie internetowej. O przyjęciu do liceum decyduje kolejność zgłoszeń.Kandydaci do liceum informatycznego dla młodzieży w Warszawie powinni złożyć następujące dokumenty:
  • świadectwo ukończenia gimnazjum

  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

  • 3 zdjęcia podpisane na odwrocie

  • kwestionariusz osobowy

  • umowa kontraktu ze szkołą

  • podanie o przyjęcie do szkoły.Osoby, które myślą o rozpoczęciu nauki w szkole, ale nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji, mogą skontaktować się z przedstawicielami placówki telefonicznie lub mailowo. Więcej informacji o szkole można również uzyskać osobiście w jej siedzibie.Oprócz liceum informatycznego placówka oferuje młodzieży naukę w liceum ogólnokształcącym lub w technikum. Profile technikum to m.in. technikum hotelarskie, obsługi turystycznej, fryzjerskie oraz handlowe.Szkoły Beaty Mydłowskiej
Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 226193225