webstarfestival.pl

Darmowe szkoły policealne w Warszawie

Aktualna oferta edukacyjna Szkół Policealnych Beaty Mydłowskiej w Warszawie jest dostosowana do obecnych potrzeb rynku pracy, dlatego też oferuje takie kierunki, po ukończeniu których absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia w swoim nowym zawodzie. Szczegóły dotyczące kierunków oferowanych przez placówkę znajdują się na jej stronie internetowej https://szkolymydlowskiej.pl/.Osoba zainteresowana kształceniem w darmowych szkołach policealnych w Warszawie może zdecydować się na podjęcie nauki na jednym z następujących kierunków:
  • technik usług kosmetycznych

  • technik higieny i bezpieczeństwa pracy

  • technik dentystyczny

  • technik administracji

  • technik masażysta

  • technik elektroradiolog

  • opiekun osoby starszej

  • opiekun medyczny.Osobom, które decydują się na podjęcie nauki na jednym z wymienionych wyżej kierunków, szkoła oferuje bogatą ofertę zajęć edukacyjnych, mających na celu przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności związanych z danym zawodem. Placówka dysponuje kompleksowo wyposażonymi salami zajęciowymi, a także pomocami dydaktycznymi, sprzętem multimedialnym oraz nowoczesnymi, specjalistycznymi urządzeniami, które przydają się na konkretnym stanowisku pracy. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską, która wyróżnia się indywidualnym podejściem do ucznia.W ofercie edukacyjnej darmowych szkół policealnych znajdują się również kursy zawodowe, które umożliwiają uzyskanie bądź uzupełnienie kwalifikacji w danym zawodzie.Szkoły Beaty Mydłowskiej
Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 226193225